ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Η εταιρεία μας στην προσπάθεια να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη και με κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της εγκατέστησε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Για να το πετύχει αυτό είναι απαραίτητη και η δική σας άποψη σε ότι το βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

Ερώτηση 1: Παρακαλούμε αξιολογείστε τα παρακάτω τσεκάροντας το πεδίο με την απάντηση που αντιστοιχεί περισσότερο στην άποψή σας. *
Βαθμολογία 1: Καθόλου ικανοποημένος 10: Απόλυτα ικανοποιημένος
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Την Αξιοπιστία του προϊόντος (σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά, γνησιότητα κ.λπ.)
Την Τιμή του προϊόντος
Το Χρόνο Παράδοσης
Την Τεχνική Υποστήριξη (υποστήριξη σε τεχνικά θέματα)
Την Ευκολία Επικοινωνίας με την εταιρεία μας (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών, προσφορών κ.λπ)
Την Ικανοποιητική Αντιμετώπιση των Παραπόνων σας.
Την προσφερόμενη Ποιότητα σε σχέση με τα χρήματα που δίνετε
Την Ποιότητα Προϊόντος/Εξυπηρέτησης σε σχέση με αυτή των Ανταγωνιστών μας
Τη συνολική εικόνα της εταιρείας
Ερώτηση 2: Παρακαλώ απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ *
ΝΑΙ ΟΧΙ
Θα μας συστήνατε σε άλλους;
Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο Αλλαγής του Προμηθευτή σας;